Algemene regelsIedereen die bij ons een stal, rijbaan of paddock betreedt, heeft kennis van onze principes en visie op omgang met paarden. Als je op stal bent help je waar je kan een handje mee om de boel netjes te houden. Maar we helpen ook elkaar. Samen poetsen en verzorgen is makkelijker en leuker… zeker als je nog niet zoveel ervaring hebt. Vraag gerust hulp als iets niet lukt of wanneer je niet weet wat je moet doen.


Daar waar mens en dier samen komen is het wijs om afspraken helder te maken.

 

 • Voor elke handeling geldt: zou ik willen dat een ander op eenzelfde wijze met mij om zou gaan? Zo niet, bedenk een alternatief.
 • Als je iets doet, doe je het goed, in ieder geval naar het best van je kunnen en weten.
 • Waar je aan begint, maak je af.
 • Eenieder behouden zijn/haar recht op privacy vooronderstellend dat hij/zij de privacy van een ander ook respecteert.
 • Zie de kwaliteiten, houd rekening met de valkuilen, van mens en dier.
 • Ten alle tijden dient er rust op, in en rondom de accommodatie te zijn, in het bijzonder met oog op rijlessen en training van paarden.
 • We vragen toeschouwers zich buiten de gang van zaken van de les en de leerboerderij te houden. Dit houdt in dat er geen contact is tussen toeschouwer en rijbaan gebruikers.
 • Er wordt binnen in de gangen, rijbaan en kantine niet gerookt.
 • Rijbaanregels en regels voor het buitenrijden dienen in acht genomen te worden.
 • Gebruik van alcohol- of andere middelen die de bewustwordingen veranderen voor of tijdens het werken met paarden is niet toegestaan.
 • Stalgangen dienen veilig te zijn voor mens en dier. Paarden worden niet in de gang gepoetst, tenzij er verzwarende omstandigheden zijn.
 • Aanwijzingen van ondernemer en door de ondernemer aangewezen beheerders dienen door iedereen te worden opgevolgd.
 • Iedereen is op de hoogte van de kledingvoorschriften zoals deze gelden op dit erf.


Nieuwe bezoekers zijn natuurlijk altijd welkom, meld je even bij één van de medewerkers. Omwille van de veiligheid en de rust op stal stellen we het op prijs dat iedereen de stalregels in acht neemt:Stalregels voor bezoekers en ruiters


 • Er mag in de stallen en de rijbaan vanzelfsprekend niet gerookt worden.
 • Toeschouwers gedragen zich rustig en bemoeien zich inhoudelijk niet met de les. 
 • Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructrices dienen opgevolgd te worden. 
 • De stalgangen houden we gezamenlijk netjes, alles na gebruik opruimen i.v.m. veiligheid. 
 • Het is niet toegestaan paarden te aaien zonder toestemming van de eigenaar, niet alle paarden zijn van de manege, overleg met iemand die bekend is met de dieren. 
 • Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.Rijbaanregels voor ruiters


Net als in het verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan onderstaande rijbaanregels te houden:


 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passend veiligheidshoofddeksel met gesloten kinband te dragen.
 • Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps. 
 • Bij het rijden dienen de schoenen/laarzen ruim in de stijgbeugels te passen. De stijgbeugel mag niet om de schoen klemmen.
 • Bij het rijden dienen grote, bungelende en of uitstekende sieraden en te losse kleding en sjaals te zijn af- c.q. uitgedaan.
 • Het naar binnen/buiten gaan van de rijbaan, moet duidelijk worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd.
 • Op- en afstijgen graag op de AC-lijn.
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus rechtshouden). De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Niet snijden, geef elkaar de ruimte bij het passeren.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden.Kleding voorschriften


 • Alle ruiters zijn verplicht tot het dragen van een veiligheidscap en rijlaarzen of rijschoenen met chaps.
 • Sportschoenen en wandelschoenen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan. In de zomer draag je een T-shirt of blouse met korte mouw, geen singlet of hemdje in de les.
 • Met oog op veiligheid vragen we mensen haren vast te dragen.
 • Sieraden worden afgeraden, het dragen van sieraden is op eigen risico. 
 • In de stal zien we graag dat mensen op schoenen lopen, geen slippers. Ook in de zomer kunnen paarden op je tenen gaan staan. 
 • Alleen de ruiters van de manege mogen de paarden verzorgen en hanteren.
 • Tijdens werk, dragen medewerkers gedegen kleding waarbij nagedacht is over veiligheid en representatie. Veiligheid duurt het langst


Onze organisatie besteed veel aandacht aan veiligheid tijdens de lessen, in en om de stallen. We geven daarom alleen les met gediplomeerd of reeds in opleiding zijnde instructrices. Ook onderwerpen wij ons vrijwillig aan de eisen die het ‘veiligheidscertificaat’ aan ons stelt. Door een onafhankelijk instituut worden we regelmatig gecontroleerd op tientallen punten: van veiligheid van het harnachement tot het aantal aanwezige Bedrijfs Hulp Verleners. Wij houden een ongevallenregistratie bij. We checken regelmatig: zitten er voldoende pleisters in de EHBO-doos, is alle harnachement op orde, weet men wat er te doen staat bij een ongeval? Bij de hoofdingang in de hal hangt de plattegrond met belangrijke telefoonnummers in geval van nood.


Mocht u desondanks vragen hebben, een positieve bijdrage willen leveren of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag:


Maaike de Jeu is te bereiken op 06 19155552.

Wanneer je bij ons deelneemt aan een cursus of opleiding, heb je te maken met de algemene voorwaarden die hiervoor gelden.