Reglement, Betaling en KlachtenReglement en betaling manegelessen


We hanteren één tarief voor alle leeftijden en niveaus in de manegelessen. Per les met een schoolpaard is dat 15,25 en met eigen paard 10,- per les.


Betaling van manegelessen


Automatisch betalen: u machtigt ons om maandelijks een vast bedrag van uw rekening af te schrijven (in 12 termijnen). Handig en ook voor ons overzichtelijk.


Afmelden voor een les


Afmelden doe je voor 9.00 uur dezelfde dag of eerder, bij je eigen instructrice – liefst via sms. Alleen op tijd afgemeld geeft namelijk recht op inhalen.


Inhalen van een les


Inhalen regel je zelf, inhalen kan – mits tijdig afgemeld – in een les van hetzelfde niveau of met een buitenrit. Vraag je instructrice naar hoe dat werkt. Lessen kunnen ingehaald worden in het kwartaal waarin ze gemist zijn en het kwartaal erna. Bij langdurige afwezigheid en bijzondere omstandigheden graag even overleggen!


Beëindigen


Opzeggen van de lesovereenkomst kan alleen schriftelijk/per email. De opzegtermijn is één maand ivm administratieve verwerking. De dan reeds betaalde lessen kunnen gewoon opgereden worden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Bijzondere omstandigheden graag overleggen!


Klachten


Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met Maaike, Anne of de betreffende instructrice om uw klacht mondeling te bespreken. Indien gewenst kunt u dit antwoord ook schriftelijk ontvangen.


Mocht je je niet kunnen vinden in het antwoord of je hebt klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en kun je hierover geen overeenstemming bereiken met Maaike, dan kunt u deze klacht (uitsluitend schriftelijk en niet anoniem) indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.


Voor zaken omtrent veiligheid waar je met ons niet uit bent gekomen vragen wij je schriftelijk te wenden tot:

Keurmerkinstituut – Postbus 45 – 2700 AA Zoetermeer.