Je zit goed bij Akasha's PaardrijschoolAkasha's Paardrijschool biedt dieren en personen een veilige, inspirerende, stimulerende en ondersteunende ruimte om zich te ontwikkelen, met oog op welzijn voor alle partijen.


Omdat het samen leuker is.


Er is bij ons veel te beleven, naast de reguliere groepslessen. Zo organiseren voor eigen ruiters het ruiterbewijs, bosritten en vakanties. Maar ook anderen kunnen bij ons terecht voor teamdagen, cursusweekenden, privelessen, cursussen of workshops. Lees meer over al onze activiteiten op de betreffende paginas of scroll door de kalender. 


Maar waarom toch zo? 


Dromen mag. In dromen ziet Akasha's school een wereld waarin economisch en ecologisch circulair gedacht wordt, met wederzijds respect voor de authentieke ontwikkeling van dier, natuur en mens. De school zelf biedt een fysieke plek, waar vanuit de kernwaarden, wordt samengewerkt met paarden (op basis van de internationale richtlijnen zoals omschreven op paardwelzijn.nl), waar kennisontwikkeling hand-in-hand gaat met persoonlijke uitdaging in een gebalanceerde en gezonde omgeving. 

 

Bestaansrecht en Eigenaarschap

Mens en paard, beiden sociale dieren met ieder een unieke combinatie aan eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Ieder wezen is onderdeel van het grote geheel en heeft zijn of haar eigen taak en plaats hierin, tezamen maakt Akasha’s School. Door deel te mogen nemen aan het grotere geheel, wordt er bestaansrecht geboden en wordt eenieder uitgedaagd eigenaarschap te nemen over eigen leren, ieders taak heeft tenslotte weerslag op een ander en dus ook, uiteindelijk, op jou. Het aanspreken van de intrinsieke motivatie van mens en dier is hier een integraal onderdeel van.

 

Intrinsieke Motivatie

Akasha’s School leert je zonder uit handen te nemen – je leert doordat de school aangeeft, voorbeeld uitdraagt en samen reflecteert op eigen handelen, zonder van je over te nemen. Om te leren is er 1 essentieel onderdeel nodig: motivatie. Wil je iets, ben je bereid je ervoor in te zetten. 

 

Gelijkwaardigheid

Eerlijkheid en waarheid, ook al is dit soms niet leuk, is belangrijk voor het creëren van een veilige omgeving. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ zo luidt het gezegde, dit is wat Akasha’s School betreft ook het begin van integriteit. Hierin mag niet voorbijgegaan worden aan het oog hebben voor elkaar, dat eenieder allemaal evenveel van belang is en daarmee gelijkwaardig. Zou jij willen dat een ander dit op eenzelfde wijze als jij zou aanpakken? Zo nee, maak een andere keus.

unsplash