Tarieven, Reglement en Klachten

Tarieven 2023

We hanteren één tarief voor alle leeftijden en niveaus in de manegelessen. Lessen met een eigen paard hier of elders gestald zijn anders.


De Paardrijschool:

Maandabbonement schoolpaard              €  88,-

2e Maandabbonement schoolpaard         €  78,-

Losse Les                                             €  22,50

Privéles schoolpaard                              €  45,-

Kabouterles                                          €  25,-

4 Kids Cursus                                       € 245,-

Jong paard in training                           € 800,-

Paard vanaf 6 jaar in training                 € 850,-

Proeven rijden                                      €  11,-

Paard leasen                                        € 395,- per maand


Pension:

Pensionstalling                                     € 375,-


Deze tarieven zijn ovb van wijzigingen en kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Voor alle overige tarieven, neem contact met ons op.


Betaling van manegelessen


Wekelijks werken we de binnengekomen betalingen bij. Alle openstaande posten worden wekelijks per mail met een betaalverzoek verstuurd. We vertrouwen er op dat een ieder hier tijdig op reageert. Loop je achter met betalen, dan nemen we persoonlijk contact met je op om te bespreken wat mogelijk is.


Voor kinderen is er de mogelijkheid om aanspraak te doen op Stichting Leergeld. In sommige gevallen kennen zij een bijdrage toe om de maandelijkse kosten van paardrijden omlaag te brengen. Voor meer informatie verwijzen wij door naar de Stichting zelf.


Beëindigen


Opzeggen van de lesovereenkomst kan alleen schriftelijk/per email. De opzegtermijn is één kalendermaand i.v.m. administratieve verwerking. De dan reeds betaalde lessen kunnen gewoon opgereden worden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Bijzondere omstandigheden graag overleggen!

Privacy Reglement


Het verwerken van persoonsgegevens is een gevoelige zaak! Akasha’s Paardrijschool hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Akasha’s Paardrijschool houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.


Als Akasha’s Paardrijschool zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Klachten


Heeft u een klacht? Neem dan eerst contact op met Maaike of de betreffende instructrice om uw klacht mondeling te bespreken. Indien gewenst kunt u dit antwoord ook schriftelijk ontvangen.


Mocht je je niet kunnen vinden in het antwoord of je hebt klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen en kun je hierover geen overeenstemming bereiken met Maaike, dan kunt u deze klacht (uitsluitend schriftelijk en niet anoniem) indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.


Voor zaken omtrent veiligheid waar je met ons niet uit bent gekomen vragen wij je schriftelijk te wenden tot:

Keurmerkinstituut – Postbus 45 – 2700 AA Zoetermeer.